Uzm. Dr. AYŞE SİNANGİL
(Sorumlu Uzman )


                   Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans (tezsiz)

TIP FAKÜLTESİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1993-1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları

Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000-2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Nefroloji

Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2008-2012

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Tip 1 DM hastalarında karotis arter intima media kalınlığının diğer parametreler üzerine etkisi, İstanbul, 2004 Tez sorumlusu: Doç.Dr. Ayşen HELVACI

Nefroloji Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Periton diyalizinde enfeksiyöz komplikasyonların hasta sağkalımına etkisi, İstanbul, 2012 Tez sorumlusu: Doç.Dr. Abdulkadir ÜNSAL

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Başasistan

 Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

2004-2008

Uzman

Sağlık Bakanlığı, Ağrı Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği

2012-2013

Yard.Doç.

İstanbul Bilim Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

2014-

 

Başarılı olduğu sınavlar:

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

ESERLER

A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. A.Sinangil, V. Celik, S. Barlas, B Akin, T. Ecder.  Should transplant ureter be stented routinely or not? Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18 (23): 3551-3556(SCI-EXPANDED)

A2. A.Unsal, Y. Koc, T. Basturk, T. Sakaci, E. Ahbap, A.Sinangil, S. K.Budak, M. Sevinc, E. Kara, B. Doner. Clinical outcomes and mortality in peritoneal dialysis patients: A 10-year retrospective analysis in a single center. Clin Nephrol. 2013 Oct;80(10):270-9. doi: 10.5414/CN107711. (SCI)

A3. Y.Koc, T.Basturk, A.Unsal, T.Sakaci, E.Ahbap, A.Sinangil, S.Kose Budak, M.Sevinc, A.Ozdemir Kayalar, B.Doner., "Effects of AA Amyloidosis on Survival in Peritoneal Dialysis.", Kidney Blood Press Res., 182-190 pp., 2012 , DOI: 10.1159/000343407 (SCI)

A4. A.Unsal, S.Kose Budak, Y.Koc, T.Basturk, T.Sakaci, E.Ahbap, A.Sinangil., "Relationship of Fibroblast Growth Factor 23 with Left Ventricle Mass Index and Coronary Calcificaton in Chronic Renal Disease.", Kidney Blood Press Res., 55-64 pp., 2012 , DOI: 10.1159/000339026 (SCI)

A5. A.Sinangil, Y.Koc, A.Unsal, T.Basturk, T.Sakaci, E.Ahbap, S.K.Budak, B.Doner, E.Kara, M.Sevinc, "Effects of infectious complications on patients’ survival in peritoneal dialysis", European Review for Medical and Pharmacological Sciences,1064-72 2013 (SCI-EXPANDED)

A6. Y.Koc, A.Unsal, T.Basturk, T.Sakaci, E.Ahbap-Dal, A.Sinangil-Arar, S.Kose-Budak, H.Kayabasi, "Is there impact of mortality prior hemodialysis therapy in peritoneal dialysis patients?",Nefrologia(ISI),335-342pp.,2012,DOI: 10.3265/Nefrologia.pre2012.Jan.11143(SCI-EXPANDED)

A7. T.Basturk, Y.Koc, A.Unsal, E.Ahbap, T.Sakaci, I.Yildiz, H.Kayabasi, M.Sevinc, S.Kose, Ayşe Arar., "Fungal peritonitis in peritoneal dialysis: a 10 year retrospective analysis in a single center.", Eur Rev Med Pharmacol Sci. (ISI) , 1696-1700. pp., 2012 (SCI-EXPANDED)

A8. A.Unsal, E.Ahbap, T.Basturk, Y.Koc, T.Sakaci, A.Sinangil Arar, H.Kayabası, M.Sevinc, "Clinical presentation and outcomes of tuberculosis in peritoneal and hemodialysis dialysis patients: a 9-year retrospective analysis of a single center.", The Journal of Infection in Developing Countries(ISI), 208-213 pp., 2013, DOI: 10.3855/jidc.2664 (SCI-EXPANDED)

 A9. A.Unsal, T.Basturk, Y.Koc, A.Sinangil, E.Ahbap, T.Sakaci, M.Sevinc, A.Kayalar., "Factors associated with above and under 5-year survival in peritoneal dialysis patients.", Renal Failure (ISI) , 1129-34 pp., 2012 , DOI: 10.3109/0886022X.2012.717483 (SCI-EXPANDED)

A10.  A.Unsal, T.Basturk, Y.Koc, T.Sakacı, E.Ahbap, A.Ozagarı, A.Sinangil Arar, C.Akgül, M.Sevınc., "Renal sarcoidosis with normal serum vitamin D and refractory hypercalcemia.", Int Urol Nephrol. (ISI) , pp., 2012, DOI: 10.1007/s11255-012-0245-6 (SCI-EXPANDED)

A11. Yilmaz M, Kaptanogullari OH, Caliskan C, Arar AS, Akgol C, Erturk K, Unsal A. Inevitable hemodialysis for treating resistant hypertension in a patient with Leriche syndrome.Clinics (Sao Paulo).(ISI), 2012 Dec;67(12):1483-6. (SCI-EXPANDED)

 

B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Y.Koc, T.Basturk, A.Unsal, A.Sinangil, E.Ahbap, T.Sakaci, M.Sevinc, 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis konferansı dahilinde ""Peritoneal Dialysis International, Vol.32, Issue Supplement 3" bildiri kitapçığındaki "Is There Effect of Inıtial Peritoneal Equilibration Test On Survival in Peritoneal Dialysis Patients ?", Kuala Lumpur,Malaysia, Eylül 2012

B2. T.Basturk, Y.Koc, A.Unsal, E.Ahbap, A.Sinangil, T.Sakaci, M.Sevinc, Z.Atanucar, 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, konferansı dahilinde ""Peritoneal Dialysis International, Vol.32, Issue Supplement 3" bildiri kitapçığındaki "Is There Effect of Body Mass Index on Survival in Peritoneal Dialysis Patients ?", Kuala Lumpur,Malaysia, Eylül 2012.

B3. A.Unsal, Y.Koc, T.Basturk, E.Ahbap, T.Sakaci, A.Sinangil,, 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis konferansı dahilinde "Peritoneal Dialysis International, Vol.32, Issue Supplement 3" bildiri kitapçığındaki "Clinical Outcomes and Mortality in Peritoneal Dialysis Patients:a Ten-year Retrospective Analysis in a Single Center", Kuala Lumpur,Malaysia, Eylül 2012

B4. Y.Koc, A.Unsal, H.Kayabasi, T.Sakacı, A.Sinangil Arar, O.Akgün, E.Ahbap, M.Yılmaz, "The Evaluation of Patients Treated by Hemodialysis for the First Time: One Year Experience of Single Center", 9th Congress of The Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs. Antalya,Türkiye, Kasım 2009

B5. A.Unsal, M. Yilmaz, Y.Koc, E.Ahbap, H.Kayabasi, A.O.Akgun, S.Kose, A.Arar, B.Doner., "Acute Mushroom Poisoning: A report of 102 cases" Word Congress of Nephrology. Milano, İtalya, Mayıs 2009

B6. M.Yilmaz, E.Oztekin, E.Ahbap, Y.Koc, A.Arar, B.Doner, A.O.Akgun, H.Kayabasi, S.Kose Budak, A.Unsal., "The prevalence of left ventricular hypertrophy and left ventricular geometry in peritoneal dialysis patients with strict volume control", Word Congress of Nephrology. Milano, İtalya, Mayıs 2009

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. A.Unsal, Y.Koc, A.Kayalar, T.Basturk, M.Sevinc, T.Sakaci, E.Ahbap, A.Sinangil, Z.Ucar, B.Döner., "Periton Diyalizinin Ender Görülen Sonlandırılma Nedeni: İnatçı Hıçkırık.", Turk Neph Dial Transpl , 120-122 pp., 2013 , DOI: 10.5262/tndt.2013.1001.20

C2. Y.Koç, A.Ünsal, H.Kayabaşı, A.O.Akgün, E.Ahbap, M.Yılmaz, A.Sinangil Arar, Ş.Köse Budak, B.Döner, "İlk kez hemodiyaliz tedavisine alınan hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi", ŞEEAH Tıp Bülteni, 2009;169-73.

C3. Çopur, Besime., M. Adaş, Y. Bal, N. Güney, A. S. Arar, M. Kıskaç ve A. Helvacı, “Akromegali,Diabetik Ketoasdidoz ve Akut Pankreatit Birlikteliğinin Bir Vaka Nedeniyle İrdelenmesi”, Endoskopi Dergisi, 129-132 14, ( 2003 ).

C4. Güney, Neşe., A. S. Arar, B. Çopur ve A. Helvacı, “2003 Yılında SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Myokard İnfarktüsü Tanısı İle İnterne Edilen Hastaların Demografik Verileri,” Okmeydanı Tıp Dergisi,31-34 ( 2004 ).

C5. Arar, Ayşe Sinangil., Besime Çopur, Neşe Güney, Muharrem Kıskaç, Ayşen Helvacı, “Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Portal Ven Trombozu Saptanan Olgu Sunumu” Okmeydanı Tıp Dergisi 49-51 2004 Sayı:2

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, B Akın, T. Ecder. “Pretransplant serum magnezyum düzeyi ile böbrek transplantasyonu sonrası yeni gelişen diabetes mellitus arasındaki ilişki”,(Sözlü sunum) 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 30, 2014

D2. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, B Akın, T. Ecder. Transplant üretere rutin olarak stent konulmalı mı? 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 115, 2014

D3. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, B Akın, T. Ecder. Pretransplant hiperparatiroidi ve transplantasyon sonrası yeni gelişen diabetes mellitus 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 181, 2014

D4. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, B Akın, T. Ecder. Böbrek transplantasyonu sonrası yeni gelişen diyabet sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması: Tek merkez tecrübesi. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 181, 2014

D5. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, F. Kuşku Çabuk, B Akın, T. Ecder. Renal transplant verici adayında nadir bir tümoral oluşum: Primer mezenkimal nöroendokrin tümör. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 115-116, 2014

D6. B Akın, S. Barlas, V. Çelik, A.Sinangil, T. Ecder. Retroperitoneoskopik el yardımcılı nefrektomi tekniği böbrek vericileri için güvenli bir endoskopik ameliyat tekniğidir. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 114-115, 2014

D7. Ş.Köse, A.Ünsal, Y.Koç, T.Baştürk, T.Sakacı, E.Ahbap, O.Akgün, A.Arar, 2.Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı konferansı dahilinde "Klinik Seriler; nefroloji, diyaliz ve hipertansiyon" bildiri kitapçığındaki "Periton diyaliz hastalarında fibroblast growth faktör 23 ile sol ventrikül kitle indeksi ve koroner kalsifikasyon ilişkisi", 58 pp., Bursa, Türkiye, Nisan 2013

D8. A.Özdemir, Y.Koc, T.Basturk, T.Sakaci, E.Ahbap, A.Sinangil, C.Akgöl, Z.Atan Ucar, M.Sevinc, A.Unsal, 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Bildiri Özeti Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Wegener Granulomatozisli Periton Diyaliz Hastasında Stafilikokal Peritonit ve Akciğer Embolisi Birlikteliği: Olgu Sunumu", . Pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2012

D9. Y.Koç, A.Ünsal, T.Sakacı, A.Sinangil Arar, B.Döner, E.Ahbap, M.Yılmaz, "Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hemodiyafiltrasyon Tedavisi", 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Kasım 2009

D10. E.Ahbap, A.Ünsal, Y.Koç, T.Sakacı, M.Yılmaz, Ş.Köse, O.Akgun, A.Sinangil Arar, "İntrakardiyak Tromboz Gelişen bir Periton Diyaliz Hastası", 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Kasım 2009

D11. M.Yılmaz, A.Ünsal, A.Sinangil Arar, H.Tanınmış, E.Ahbap, T.Sakacı, Y.Koç, E.Kara, B.Döner, "Osteoporoz Nedeniyle Alendronat Kullanan Hastada Gelişen Nefrotik Sendrom", 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Kasım 2009
Açıklama: Uzm. Dr. AYŞE SİNANGİL' a sormak istediğiniz sorularınızı, Doktorunuza Sorun bölümünden sorabilirsiniz.
(Sormuş olduğunuz sorularınız ve cevapları en kısa süre içersinde S.S.S. (Sıkça Sorulan Sorular) sayfasında yayınlanır.)