Prof. Dr. Kemal ÖNEN
(Kurucu Uzman)


Doğum Tarihi ve yeri : İstanbul – 1923 

Görev Yeri : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
Medeni Hali : Evli, iki çocuklu
Öğretim Durumu : Ortaokul ve lise İstanbul Erkek Lisesi, Mezuniyet 1940, İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet 1946
Askerlik : 1947 – 1948 Eskişehir Hava Kuvvetleri Yedek Subay Tabib
Asistan : İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enstitüsi 1948 – 1951
Uzman Asistan : Aynı klinik 1951 – 1955
Üniversite Doçenti : 1955 aynı klinik
Araştırma Görevlisi : (Research Woker) 1955 – 1956 Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngiltere)
Eylemli Doçent : İstanbul Üniversitesi 1960 Tedavi Kliniği ve Farmakoloji
Araştırma Görevlisi : (Research Fellow) in nephrology 1962 – 1964 National institute of health
(USA) in Los Angeles Loma Linda Üniversitesi ve Louswille Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Nefroloji (Birleşik Amerika)
Öğretim Görevlisi : (Instructor in Clinical Medicine) 1963 – 1964 Louiswille Tıp Fakültesi (B.Amerika)
Üniversite Profesörü : 1966 İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Farmakoloji
Eylemli Profesör : 1967 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Davetli Profesör : Hopital Necker dep. De nephrology Paris – Fransa 1974
Senior research Fellow : Welcome Trust award'nı (ödül) kazanarak St. Thomas'Hospital medical school renal laboratory London (1981 – 1982 İngiltere)
Yaptığı Görevler : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Bölüm Başkanı : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı (1987 - 1990) nefroloji bilim dalı başkanı
Amerikan Hastanesi Nefroloji Bölümü
Bayraktar Diyaliz Merkezi
Diğer İdari Görevler : İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Y. Kurulu Üyesi 1966 – 1968 
İ.Ü. Senatosu Üyesi 1973 – 1979
Bildiği Yabacı Diller : İngilizce – Fransızca


Üyesi Olduğu Dernekler ve Kuruluşlardan Bazıları : 
1- Türk Tıp Cemiyeti
2- Türkiye Tıp Akademisi
3- Renal Association (İngiltere)
4- Türk Nefroloji Derneğinin kurucu üyesi ve başkanı (1970 - 1990)
5- International society of Nephrology
6- Medical Research Society İngiltere, asli üyeliğine seçilme 1976
7- (Avrupa Dializ ve transplantasyon Birliği) üyesi
8- Türkiye Tıp Akademisi Başkanı 1978 – 1992
9- EDTA (the european dialysis and transplant Association un 1976 (XV ci) Kongresi (İstanbul) Başkanı

 


Açıklama: Prof. Dr. Kemal ÖNEN' e sormak istediğiniz sorularınızı, Doktorunuza Sorun bölümünden sorabilirsiniz.
(Sormuş olduğunuz sorularınız ve cevapları en kısa süre içersinde 
Açıklama: Prof. Dr. Kemal ÖNEN' a sormak istediğiniz sorularınızı, Doktorunuza Sorun bölümünden sorabilirsiniz.
(Sormuş olduğunuz sorularınız ve cevapları en kısa süre içersinde S.S.S. (Sıkça Sorulan Sorular) sayfasında yayınlanır.)