Dr. Savcı BAYRAKTARBDM Kurucu-Mesul Md.

Kısa Özgeçmiş

1949 yılında Trabzon'da doğmuş, öğrenim hayatına Trabzon'da başlamış ve 1965-1966 eğitim yılında Trabzon Lisesinden mezun olmuştur.

1972-1973 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi bitirmiştir.

1976-1977 yılları arasında Kuledibi Belediye Hastanesinde,

1977-1978 yılları arasında Haseki Hastanesi Cildiye Servisinde,

1978-1980 yılları arasında Fransız La paix Hastanesindeki çalışmalarından sonra Özel Hekimlik hayatına atılmıştır:

1985 yılında Dr. Savcı Bayraktar Polikliniği adı altında özel sağlık sektöründe hizmet vermeye başlamış ve 1997 yılında da Bayraktar Diyaliz Merkezini kurmuştur.

1992 yılında Özel Sağlık Kuruluşları Derneği'nin oluşumunda kurucu üye olarak çalışmış ve 2 dönem başkanlığını yapmıştır.

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin de kurucu üyesidir.

Ayrıca çeşitli dernek, spor kulübü ve vakıflarda yöneticilik ve başkanlık yapmıştır. Halen Özel Diyaliz Merkezleri Derneği yönetim kurulu üyesidir. Futbol-yüzme-judo-karate-masa tenisi sporları yapmış olup, tatlı su akvaryum koleksiyonu, balık ve çiçek merakı olan Trabzonspor ve Beşiktaş taraftarıdır

İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan Prof. Dr Gülsen Bayraktar ile evli olup Okay isimli bir erkek evlat sahibidir.


Fazla sıvı alınması yüksek tansiyona neden olabilir.Görüldüğü gibi diyaliz hastalarında fazla sıvı alınmasıda tuz gibi yüksek tansiyona yol açabilir.Türkiye de çok sayıda diyaliz merkezide çok sayıda hasta hemodiyalize 4-5 kg alarak gelmektedir.Birikime uğramış bu sıvılarında bir hemodiyaliz seansında(4-6 saatte)vucuttan uzaklaştırılması hastada tansiyon düşüklüğüne yol açmakta,hastayı sarsmaktadır.

Prof. Dr. Kemal ÖNENKurucu Uzman

Kısa Özgeçmiş

Doğum Tarihi ve yeri : İstanbul – 1923 

Görev Yeri : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
Medeni Hali : Evli, iki çocuklu
Öğretim Durumu : Ortaokul ve lise İstanbul Erkek Lisesi, Mezuniyet 1940, İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet 1946
Askerlik : 1947 – 1948 Eskişehir Hava Kuvvetleri Yedek Subay Tabib
Asistan : İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enstitüsi 1948 – 1951
Uzman Asistan : Aynı klinik 1951 – 1955
Üniversite Doçenti : 1955 aynı klinik
Araştırma Görevlisi : (Research Woker) 1955 – 1956 Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngiltere)
Eylemli Doçent : İstanbul Üniversitesi 1960 Tedavi Kliniği ve Farmakoloji
Araştırma Görevlisi : (Research Fellow) in nephrology 1962 – 1964 National institute of health
(USA) in Los Angeles Loma Linda Üniversitesi ve Louswille Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Nefroloji (Birleşik Amerika)
Öğretim Görevlisi : (Instructor in Clinical Medicine) 1963 – 1964 Louiswille Tıp Fakültesi (B.Amerika)
Üniversite Profesörü : 1966 İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ve Farmakoloji
Eylemli Profesör : 1967 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Davetli Profesör : Hopital Necker dep. De nephrology Paris – Fransa 1974
Senior research Fellow : Welcome Trust award'nı (ödül) kazanarak St. Thomas'Hospital medical school renal laboratory London (1981 – 1982 İngiltere)
Yaptığı Görevler : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Bölüm Başkanı : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı (1987 - 1990) nefroloji bilim dalı başkanı
Amerikan Hastanesi Nefroloji Bölümü
Bayraktar Diyaliz Merkezi
Diğer İdari Görevler : İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Y. Kurulu Üyesi 1966 – 1968 
İ.Ü. Senatosu Üyesi 1973 – 1979
Bildiği Yabacı Diller : İngilizce – Fransızca


Üyesi Olduğu Dernekler ve Kuruluşlardan Bazıları : 
1- Türk Tıp Cemiyeti
2- Türkiye Tıp Akademisi
3- Renal Association (İngiltere)
4- Türk Nefroloji Derneğinin kurucu üyesi ve başkanı (1970 - 1990)
5- International society of Nephrology
6- Medical Research Society İngiltere, asli üyeliğine seçilme 1976
7- (Avrupa Dializ ve transplantasyon Birliği) üyesi
8- Türkiye Tıp Akademisi Başkanı 1978 – 1992
9- EDTA (the european dialysis and transplant Association un 1976 (XV ci) Kongresi (İstanbul) Başkanı

 


Açıklama: Prof. Dr. Kemal ÖNEN' e sormak istediğiniz sorularınızı, Doktorunuza Sorun bölümünden sorabilirsiniz.
(Sormuş olduğunuz sorularınız ve cevapları en kısa süre içersinde 

Uzm. Dr. AYŞE SİNANGİLSorumlu Uzman

Kısa Özgeçmiş

                   Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans (tezsiz)

TIP FAKÜLTESİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1993-1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları

Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000-2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Nefroloji

Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2008-2012

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Tip 1 DM hastalarında karotis arter intima media kalınlığının diğer parametreler üzerine etkisi, İstanbul, 2004 Tez sorumlusu: Doç.Dr. Ayşen HELVACI

Nefroloji Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Periton diyalizinde enfeksiyöz komplikasyonların hasta sağkalımına etkisi, İstanbul, 2012 Tez sorumlusu: Doç.Dr. Abdulkadir ÜNSAL

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Başasistan

 Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

2004-2008

Uzman

Sağlık Bakanlığı, Ağrı Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği

2012-2013

Yard.Doç.

İstanbul Bilim Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

2014-

 

Başarılı olduğu sınavlar:

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

ESERLER

A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. A.Sinangil, V. Celik, S. Barlas, B Akin, T. Ecder.  Should transplant ureter be stented routinely or not? Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18 (23): 3551-3556(SCI-EXPANDED)

A2. A.Unsal, Y. Koc, T. Basturk, T. Sakaci, E. Ahbap, A.Sinangil, S. K.Budak, M. Sevinc, E. Kara, B. Doner. Clinical outcomes and mortality in peritoneal dialysis patients: A 10-year retrospective analysis in a single center. Clin Nephrol. 2013 Oct;80(10):270-9. doi: 10.5414/CN107711. (SCI)

A3. Y.Koc, T.Basturk, A.Unsal, T.Sakaci, E.Ahbap, A.Sinangil, S.Kose Budak, M.Sevinc, A.Ozdemir Kayalar, B.Doner., "Effects of AA Amyloidosis on Survival in Peritoneal Dialysis.", Kidney Blood Press Res., 182-190 pp., 2012 , DOI: 10.1159/000343407 (SCI)

A4. A.Unsal, S.Kose Budak, Y.Koc, T.Basturk, T.Sakaci, E.Ahbap, A.Sinangil., "Relationship of Fibroblast Growth Factor 23 with Left Ventricle Mass Index and Coronary Calcificaton in Chronic Renal Disease.", Kidney Blood Press Res., 55-64 pp., 2012 , DOI: 10.1159/000339026 (SCI)

A5. A.Sinangil, Y.Koc, A.Unsal, T.Basturk, T.Sakaci, E.Ahbap, S.K.Budak, B.Doner, E.Kara, M.Sevinc, "Effects of infectious complications on patients’ survival in peritoneal dialysis", European Review for Medical and Pharmacological Sciences,1064-72 2013 (SCI-EXPANDED)

A6. Y.Koc, A.Unsal, T.Basturk, T.Sakaci, E.Ahbap-Dal, A.Sinangil-Arar, S.Kose-Budak, H.Kayabasi, "Is there impact of mortality prior hemodialysis therapy in peritoneal dialysis patients?",Nefrologia(ISI),335-342pp.,2012,DOI: 10.3265/Nefrologia.pre2012.Jan.11143(SCI-EXPANDED)

A7. T.Basturk, Y.Koc, A.Unsal, E.Ahbap, T.Sakaci, I.Yildiz, H.Kayabasi, M.Sevinc, S.Kose, Ayşe Arar., "Fungal peritonitis in peritoneal dialysis: a 10 year retrospective analysis in a single center.", Eur Rev Med Pharmacol Sci. (ISI) , 1696-1700. pp., 2012 (SCI-EXPANDED)

A8. A.Unsal, E.Ahbap, T.Basturk, Y.Koc, T.Sakaci, A.Sinangil Arar, H.Kayabası, M.Sevinc, "Clinical presentation and outcomes of tuberculosis in peritoneal and hemodialysis dialysis patients: a 9-year retrospective analysis of a single center.", The Journal of Infection in Developing Countries(ISI), 208-213 pp., 2013, DOI: 10.3855/jidc.2664 (SCI-EXPANDED)

 A9. A.Unsal, T.Basturk, Y.Koc, A.Sinangil, E.Ahbap, T.Sakaci, M.Sevinc, A.Kayalar., "Factors associated with above and under 5-year survival in peritoneal dialysis patients.", Renal Failure (ISI) , 1129-34 pp., 2012 , DOI: 10.3109/0886022X.2012.717483 (SCI-EXPANDED)

A10.  A.Unsal, T.Basturk, Y.Koc, T.Sakacı, E.Ahbap, A.Ozagarı, A.Sinangil Arar, C.Akgül, M.Sevınc., "Renal sarcoidosis with normal serum vitamin D and refractory hypercalcemia.", Int Urol Nephrol. (ISI) , pp., 2012, DOI: 10.1007/s11255-012-0245-6 (SCI-EXPANDED)

A11. Yilmaz M, Kaptanogullari OH, Caliskan C, Arar AS, Akgol C, Erturk K, Unsal A. Inevitable hemodialysis for treating resistant hypertension in a patient with Leriche syndrome.Clinics (Sao Paulo).(ISI), 2012 Dec;67(12):1483-6. (SCI-EXPANDED)

 

B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Y.Koc, T.Basturk, A.Unsal, A.Sinangil, E.Ahbap, T.Sakaci, M.Sevinc, 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis konferansı dahilinde ""Peritoneal Dialysis International, Vol.32, Issue Supplement 3" bildiri kitapçığındaki "Is There Effect of Inıtial Peritoneal Equilibration Test On Survival in Peritoneal Dialysis Patients ?", Kuala Lumpur,Malaysia, Eylül 2012

B2. T.Basturk, Y.Koc, A.Unsal, E.Ahbap, A.Sinangil, T.Sakaci, M.Sevinc, Z.Atanucar, 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, konferansı dahilinde ""Peritoneal Dialysis International, Vol.32, Issue Supplement 3" bildiri kitapçığındaki "Is There Effect of Body Mass Index on Survival in Peritoneal Dialysis Patients ?", Kuala Lumpur,Malaysia, Eylül 2012.

B3. A.Unsal, Y.Koc, T.Basturk, E.Ahbap, T.Sakaci, A.Sinangil,, 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis konferansı dahilinde "Peritoneal Dialysis International, Vol.32, Issue Supplement 3" bildiri kitapçığındaki "Clinical Outcomes and Mortality in Peritoneal Dialysis Patients:a Ten-year Retrospective Analysis in a Single Center", Kuala Lumpur,Malaysia, Eylül 2012

B4. Y.Koc, A.Unsal, H.Kayabasi, T.Sakacı, A.Sinangil Arar, O.Akgün, E.Ahbap, M.Yılmaz, "The Evaluation of Patients Treated by Hemodialysis for the First Time: One Year Experience of Single Center", 9th Congress of The Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs. Antalya,Türkiye, Kasım 2009

B5. A.Unsal, M. Yilmaz, Y.Koc, E.Ahbap, H.Kayabasi, A.O.Akgun, S.Kose, A.Arar, B.Doner., "Acute Mushroom Poisoning: A report of 102 cases" Word Congress of Nephrology. Milano, İtalya, Mayıs 2009

B6. M.Yilmaz, E.Oztekin, E.Ahbap, Y.Koc, A.Arar, B.Doner, A.O.Akgun, H.Kayabasi, S.Kose Budak, A.Unsal., "The prevalence of left ventricular hypertrophy and left ventricular geometry in peritoneal dialysis patients with strict volume control", Word Congress of Nephrology. Milano, İtalya, Mayıs 2009

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. A.Unsal, Y.Koc, A.Kayalar, T.Basturk, M.Sevinc, T.Sakaci, E.Ahbap, A.Sinangil, Z.Ucar, B.Döner., "Periton Diyalizinin Ender Görülen Sonlandırılma Nedeni: İnatçı Hıçkırık.", Turk Neph Dial Transpl , 120-122 pp., 2013 , DOI: 10.5262/tndt.2013.1001.20

C2. Y.Koç, A.Ünsal, H.Kayabaşı, A.O.Akgün, E.Ahbap, M.Yılmaz, A.Sinangil Arar, Ş.Köse Budak, B.Döner, "İlk kez hemodiyaliz tedavisine alınan hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi", ŞEEAH Tıp Bülteni, 2009;169-73.

C3. Çopur, Besime., M. Adaş, Y. Bal, N. Güney, A. S. Arar, M. Kıskaç ve A. Helvacı, “Akromegali,Diabetik Ketoasdidoz ve Akut Pankreatit Birlikteliğinin Bir Vaka Nedeniyle İrdelenmesi”, Endoskopi Dergisi, 129-132 14, ( 2003 ).

C4. Güney, Neşe., A. S. Arar, B. Çopur ve A. Helvacı, “2003 Yılında SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Myokard İnfarktüsü Tanısı İle İnterne Edilen Hastaların Demografik Verileri,” Okmeydanı Tıp Dergisi,31-34 ( 2004 ).

C5. Arar, Ayşe Sinangil., Besime Çopur, Neşe Güney, Muharrem Kıskaç, Ayşen Helvacı, “Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Portal Ven Trombozu Saptanan Olgu Sunumu” Okmeydanı Tıp Dergisi 49-51 2004 Sayı:2

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, B Akın, T. Ecder. “Pretransplant serum magnezyum düzeyi ile böbrek transplantasyonu sonrası yeni gelişen diabetes mellitus arasındaki ilişki”,(Sözlü sunum) 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 30, 2014

D2. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, B Akın, T. Ecder. Transplant üretere rutin olarak stent konulmalı mı? 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 115, 2014

D3. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, B Akın, T. Ecder. Pretransplant hiperparatiroidi ve transplantasyon sonrası yeni gelişen diabetes mellitus 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 181, 2014

D4. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, B Akın, T. Ecder. Böbrek transplantasyonu sonrası yeni gelişen diyabet sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması: Tek merkez tecrübesi. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 181, 2014

D5. A.Sinangil, V. Çelik, S. Barlas, F. Kuşku Çabuk, B Akın, T. Ecder. Renal transplant verici adayında nadir bir tümoral oluşum: Primer mezenkimal nöroendokrin tümör. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 115-116, 2014

D6. B Akın, S. Barlas, V. Çelik, A.Sinangil, T. Ecder. Retroperitoneoskopik el yardımcılı nefrektomi tekniği böbrek vericileri için güvenli bir endoskopik ameliyat tekniğidir. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2014. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 23: ek sayı 1, 114-115, 2014

D7. Ş.Köse, A.Ünsal, Y.Koç, T.Baştürk, T.Sakacı, E.Ahbap, O.Akgün, A.Arar, 2.Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı konferansı dahilinde "Klinik Seriler; nefroloji, diyaliz ve hipertansiyon" bildiri kitapçığındaki "Periton diyaliz hastalarında fibroblast growth faktör 23 ile sol ventrikül kitle indeksi ve koroner kalsifikasyon ilişkisi", 58 pp., Bursa, Türkiye, Nisan 2013

D8. A.Özdemir, Y.Koc, T.Basturk, T.Sakaci, E.Ahbap, A.Sinangil, C.Akgöl, Z.Atan Ucar, M.Sevinc, A.Unsal, 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi konferansı dahilinde "29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Bildiri Özeti Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Wegener Granulomatozisli Periton Diyaliz Hastasında Stafilikokal Peritonit ve Akciğer Embolisi Birlikteliği: Olgu Sunumu", . Pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2012

D9. Y.Koç, A.Ünsal, T.Sakacı, A.Sinangil Arar, B.Döner, E.Ahbap, M.Yılmaz, "Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hemodiyafiltrasyon Tedavisi", 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Kasım 2009

D10. E.Ahbap, A.Ünsal, Y.Koç, T.Sakacı, M.Yılmaz, Ş.Köse, O.Akgun, A.Sinangil Arar, "İntrakardiyak Tromboz Gelişen bir Periton Diyaliz Hastası", 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Kasım 2009

D11. M.Yılmaz, A.Ünsal, A.Sinangil Arar, H.Tanınmış, E.Ahbap, T.Sakacı, Y.Koç, E.Kara, B.Döner, "Osteoporoz Nedeniyle Alendronat Kullanan Hastada Gelişen Nefrotik Sendrom", 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Antalya, Türkiye, Kasım 2009

Dr.Arzu Bengülsün ÖzkanSorumlu Hekim

Kısa Özgeçmiş
Eğitim:
İstanbul (Erkek) Lisesi İstanbul Teknik üniversitesi Kimya Bölümü Teknik İngilizce Hazırlık Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel bilimler 2 Dönem Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Nefroloji ABD Hemodiyaliz Eğitimi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi RIA Uygulama Eğitimi Zirve OSGB İşyeri Hekimliği Eğitimi Eczacıbaşı-Bacter İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi ve İç Denetimi Eğitimi

Tecrübe:
İstanbul Liseliler Derneği Türk Nefroloji Derneği

Hobiler:
Yüzme, Tracking, Müzik Sinema ve Resim

Evli, bir kız ve bir erkek çocuk annesi